warehousingWarehousing

On Site beschikt over ruime stockage mogelijkheden voor opslag van decors, standen en andere volume goederen. We beschikken over een modern magazijn dat verwarmbaar en uitgerust is met een alarm. Door middel van compartimenten kan u op een veilige manier uw backline bij On site stockeren. Er is permanente toegang mogelijk en voor een optimale veiligheid voorzien we in camera bewaking.